Avoin kirje Vihreiden puoluehallitukselle
ja
oikeusministeri Tuija Braxille

Kirje on lähetetty vastaanottajille 21.6.2010. Julkaisuvapaa keskiviikkona 23.6.2010. Otamme edelleen vastaan allekirjoituksia (ohje alempana).

Kirjeen taustalla on joukko vihreitä aktiiveja, jotka ovat kaikki kirjeen allekirjoittaneet. Valtaosa allekirjoittaneista, mukaanlukien tämän sivun ylläpitäjä, ei kuitenkaan ole osallistunut kirjeen tekstin laatimiseen. Kirje on lähetetty, joten sanamuotomuutoksia ei tehdä.

Arvoisat Vihreät päättäjät!

Oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä on valmistellut lakimuutosesityksiä, joiden tavoitteena on edistää eri kansanryhmien tasavertaista kohtelua ja torjua syrjintää. Me allekirjoittaneet kannatamme lämpimästi tätä tavoitetta.

Olemme kuitenkin huolestuneet siitä, että nyt ollaan epähuomiossa säätämässä lakeja, jotka ovat tavoitteen kannalta tehottomia tai suorastaan haitallisia ja lisäksi rajoittavat kaikkien kansalaisten perusoikeuksia oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti. Hyväkään tarkoitus ei pyhitä keinoja.

Me allekirjoittaneet vaadimmekin, että lakiesitys on palautettava huomattavasti huolellisempaan valmisteluun.

Uhkailu on rikos, mielipide ei

Erityisen ongelmallinen on työryhmän muistiossa toistuvasti ilmaistu ajatus, jonka mukaan jokin tieto tai mielipide voisi itsessään täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takaama sananvapaus suojaa myös ja erityisesti kiistanalaisia ja monien mielestä vastenmielisiä näkemyksiä. Myös rasistisia mielipiteitä, vaikka me pidämme niitä väärinä. Niitä on voitava vapaasti esittää – ja myös keskustelemalla ja argumentoimalla vastustaa.

Ihmisiin kohdistuva syrjintä, häirintä, ilkivalta, väkivalta, niillä uhkailu ja niihin julkinen kehottaminen, kunnianloukkaus ja muut senkaltaiset teot sen sijaan ovat tietenkin rangaistavia rikoksia. Näitä ei kuitenkaan pidä samaistaa pelkkään mielipiteiden ilmaisuun.

Rasististen lausuntojen kriminalisointi ei vähennä rasistisia asenteita, vaan pikemminkin harhaluulot voivat jäädä elämään omaa elämäänsä ja niihin perustuvat asenteet jyrkentyä ei-julkisissa keskusteluissa. Rasisteille ei pidä antaa sananvapauden marttyyrin kruunua.

Ohjenuorana olisikin pidettävä Voltairen nimissä kulkevaa lausetta: "Vastustan sitä, mitä sanoit, mutta puolustan kuolemaani asti oikeuttasi sanoa se."

Joidenkin sana on vapaampi kuin toisten?

Kansanryhmää vastaan kiihottaminen on jo voimassaolevassakin laissa määritelty turhan laveasti, kun "panetteluksi ja solvaukseksi" voidaan tulkita lähes mikä tahansa negatiivissävyinen lausunto.

Ihmiset saavat tuomita sanoillaan mitä vain, vaikkapa kommunistien luokkavihapuheen, mutta valtio ei saa rangaista poliittisesta puheesta, ellei se ole esimerkiksi yllytystä väkivaltaan.

Kiihotuspykälään esitetään nyt lisättäväksi momentti, jota perustellaan sananvapauden turvaamisella tieteen, taiteen ja journalismin kaltaisessa toiminnassa. Mutta perustuslain mukaan sananvapaus kuuluu kaikille; vai onko ideana, että tavallisen ihmisen sananvapautta voidaan rajoittaa enemmän kuin taiteilijoiden?

Kansanryhmiä koskevien yleistävien väitteiden tieteellisen pätevyyden tai kansanryhmää kuvaavan teoksen taiteellisen hyväksyttävyyden arviointi ei voi kuulua tuomioistuimille.

Perustuslain mukaan sananvapauden rajoitusten on oltava hyvin perusteltuja ja tarkkarajaisia. Tässä muistiossa kielletään summittainen rykelmä sananvapauden käyttöä ja sitten erikseen korjataan sallituiksi vain kirjoittajien mieleen tulleet poikkeukset.

Suomi matkalla Kiinaan?

Työryhmä esittää kriminalisoitavaksi myös linkittämisen "rasistista kiihottamista" sisältävälle nettisivustolle, täsmentämättä linkittämisen tarkoitusta ja kontekstia.

Kansalaisten – muidenkin kuin juristien – tulisi voida ennalta tietää kohtuullisen tarkasti, millainen sananvapauden käyttö on sallittua ja millainen kiellettyä. Tulkinnanvaraisia lakeja sovellettaessa helposti kohdellaan vähemmistömielipiteitä ankarammin.

Ellei Suomi pidä kiinni omista ihmisoikeuksistaan, ei se voi uskottavasti vaatia niiden noudattamista myöskään Kiinan ja Iranin kaltaisilta mailta, joissa hallituksen kanssa eri mieltä oleminen on vankeudella ja jopa kuolemalla rangaistava rikos. Rasismin kriminalisoinnista on yllättävän lyhyt askel hallituksen politiikan kritisoinnin kriminalisointiin.

Me allekirjoittaneet Vihreät ihmisoikeusaktivistit toivomme, että Vihreä liitto toimii hallituksessa aktiivisesti nyt esitetyn kaltaisten, mielipiteen ja tiedon vapautta uhkaavien lakien korjaamiseksi.

Allekirjoitukset

Yksityiset henkilöt — allekirjoitukset ennen kirjeen lähettämistä

Puolueen jäsenyhdistykset — allekirjoitukset ennen kirjeen lähettämistä

Jos yhdistyksesi allekirjoittaa kirjeen (asiasta on syytä päättää vähintään hallituksessa), ilmoita siitä osoitteeseen kirje@kauko.org.

Allekirjoitukset kirjeen lähettämisen jälkeen

Jos allekirjoitat kirjeen, ilmoita siitä osoitteeseen kirje@kauko.org. Ilmoita viestissäsi selvästi, että allekirjoitat kirjeen. Pelkkä nimi riittää, mutta toivomme, että kerrot meille myös viiteryhmäsi. Muotoilemme sitten allekirjoituksen seuraavaa tapaa mukaillen: nimi, arvo, ammatti, puolueen luottamustehtävät ja jäsenyydet puolueen jäsenyhdistyksissä, poliittiset luottamustehtävät, kunta.

Liitteet

Nykyinen rikoslain 11 luvun 10 § kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kuuluu seuraavasti:

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Esitetty uusi muotoilu kuuluu seuraavasti:

Joka yleisön keskuuteen levittää tai asettaa yleisön saataville lausuntoja, kuvia tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista taikka uskontoon tai elämänkatsomukseen, syntyperään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvaa ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidetä sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen, kuvien tai tiedonantojen levittämistä yleisön keskuuteen tai asettamista yleisön saataville, joiden esittämistä on pidettävä hyväksyttävänä tieteessä, taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa taikka ajankohtaisten tai historiallisten tapahtumien selostamiseksi.

Asiaan liittyviä linkkejä: