Categories

Kommenttilinja

Otan mielelläni vastaan kirjoituksiani koskevia kommentteja. Pääsääntöisesti kaikkien kirjoitusten lopussa on mahdollisuus kirjoittaa julkinen kommentti.

Kaikki kommentit tarkastetaan ennen julkaisua. Seuraavanlaisia kommentteja ei julkaista:

  • Kaupalliset, uskonnolliset tms. mainokset, paitsi jos mainos ei ole kommentin pääpointti ja kommentti on muuten hyväksyttävä.
  • Kommentit, jotka eivät liity sen paremmin kommentoitavana olevaan kirjoitukseen kuin aiempiin kommentteihin.
  • Kommentit, jotka ehkä etäisesti liittyvät kommentoitavana olevaan kirjoitukseen mutta joiden tarkoitus on enemmänkin julkaista kommentoijan oma itsenäinen kirjoitus. Netissä on julkaisuforumeita runsaasti, mutta kommenttiosastoni ei ole sellainen.
  • Kommentit, jotka minun käsitykseni mukaan rikkovat Suomen lakia, ellei kyseessä ole minun hyväksymäni kansalaistottelemattomuustempaus.
  • Kommentit, jotka esitystavallaan, kielenkäytöllään tai muulla vastaavalla tavalla selvästi rikkovat hyviä tapoja.
  • Kommentit, jotka käsitykseni mukaan yrittävät keplotella näiden sääntöjen porsaanreikien läpi ilman minun hyväksymääni tarkoitusta.
  • Kommentit, joissa puututaan sellaisiin yksityisiin asioihini, joita en ole itse ottanut esille, paitsi jos tähän on poliittiseen toimintaani liittyvä hyvä syy.

Koska blogissa käsitellään poliittisia asioita, yritän parhaani mukaan sietää kaikenlaista asiallista kritiikkiä, myös kärkevää sellaista, siltä osin kuin se koskee politiikkaa ja erityisesti omia poliittisia mielipiteitäni ja poliittista toimintaani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.