Categories
Finnish Law and justice Tieliikenne

Kiertoliittymä vai liikenneympyrä?

Toisinaan näkee väitettävän, että liikenneympyrä on vanha taikka epävirallinen termi ja että pitäisi sen sijaan puhua kiertoliittymästä. Suomessa voi kuitenkin aivan hyvin puhua liikenneympyrästä.

Suomen lainsäädäntö ei tunne termiä “kiertoliittymä”. Tieliikennelaki (267/1981) ei koko käsitettä mainitse millään nimellä. Tieliikenneasetus (182/1982) tuntee määräysmerkin numero 416 (pakollinen kiertosuunta), jonka selitysteksti puhuu liikenneympyrästä, sekä varoitusmerkin numero 116 (liikenneympyrä). Lisäksi kärkikolmion (merkki numero 231) ja stop-merkin (numero 232) selitystekstit mainitsevat liikenneympyrän. Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (203/1982) puhuu myös vain liikenneympyrästä. Lienee siten selvää, että missään mielessä liikenneympyrää virallisempi termi kiertoliittymä ei ole – pikemminkin päinvastoin.

Kansainvälisessä kielenkäytössä on käytössä kaksi liikenneympyrää tarkoittavaa ilmaisua. “Traffic circle” näyttäisi tarkoittavan valtavan kokoisen ympyrän kehäksi rakennettua tietä, joissa on usein useita kaistoja ja joissa perinteisesti ympyrään tulevalla on etuajo-oikeus. Tällainen liikenneympyrä on ruuhka- ja onnettomuusaltis. Sen sijaan “(modern) roundabout” tarkoittaa liikenneympyrätyyppiä, jossa ympyrä on suhteellisen pienisäteinen ja johon tuleva väistää ympyrässä jo ajavia. Jokseenkin mielenkiintoista on, että liikennemerkkejä koskeva kansainvälinen yleissopimus käyttää termiä “roundabout” niissä yhteyksissä, missä Suomen lainsäädäntö puhuu “liikenneympyrästä”.

Suomalaisessa liikenneympyrässä noudatetaan roundabout-ajojärjestystä, eli liikenneympyrään aikova väistää liikenneympyrässä olevia. Tieliikenneasetuksesta tämä ei kuitenkaan selviä, sillä asetuksen mukainen olisi sellainenkin ympyrä, jossa tulijoilla ei ole kärkikolmiota eikä stop-merkkiä – sellaiseen ympyrään tulevalla olisi etuajo-oikeus ympyrässä oleviin nähden, koska hänhän tulee oikealta. Kuitenkin liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista kieltää kiertosuunta-merkin käyttämisen ilman kärkikolmiota tai stop-merkkiä. Käytännössä siis kaikki suomalaiset liikenneympyrät ovat tätä modernia tyyppiä.

Kun laki puhuu liikenneympyrästä ja kun huonomaineisia “traffic circle” -liikenneympyröitä ei Suomessa ole, en näe mitään syytä käyttää uustermiä “kiertoliittymä”. Se olkoon siis liikenneympyrä.