Hyvä laki

RIKOSLAKI 11 luku Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 9 a § Kidutus Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja, rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta, pelotellakseen tai pakottaakseen…