Categories
Uncategorized

Vuokaleipä

Joskus huhtikuussa sain päähäni tehdä omaa paahtoleipää. Paras resepti jonka löysin oli sauvajyväseltä mutta se oli aivan liian ylimalkainen toimimaan. Lähdin sitten kokeilemalla etsimään sopivaa reseptiä. Tähän päädyin. Olen nyt muutaman kerran tehnyt suunnilleen tällä kuviolla ja ihan hyvä vuokaleipä tästä tuli. Paahtamiseen asti en ole ehtinyt 🙂

Resepti on sellainen kuin lauantaina tein yksityiskohtia myöten. En itse oikeasti seuraa tätä ohjetta aivan orjallisesti – mutta jauhojen ja nesteen suhde kannattaa pitää suunnilleen samana, sillä se on koko leipätyypin ydin.

Vuokaleipä leikattuna

Neuvo muuten kaikille leipojille: hanki kunnon keittiövaaka ja lopeta vetomittojen (desilitra ym) käyttö. Vain punnitsemalla saat samanlaisen aikaan joka kerta.

500 g hiivaleipäjauhoja
375 g kädenlämpöistä vettä
10 g tuorehiivaa
5 g suolaa
10 g sokeria
14 g oliiviöljyä

Sekoita hiiva, sokeri ja suola veteen. Lisää jauhot vähitellen vaivaten. Lisää koko reseptissä mainittu jauhojen määrä, älä yhtään enempää äläkä vähemmän. Lisää öljy kun suurin osa jauhoista on jo taikinassa. Lopputulos on vetelä ja varsin tarttuva taikina; se on tarkoituksellista.

Anna nousta kunnolla; nousun kesto riippuu mm. lämpötilasta. Itse nostatin taikinaa lauantaina n. 1 h 20 min.

Ota taikina kiposta jauhotetulle leivontapöydälle. Painele taikinasta isoimmat ilmakuplat pois. Jatka vaivaamista käsin painelemalla taikina levyksi ja sitten taittamalla keskeltä niin että puolikas taikinasta tulee toisen puolikkaan päälle. Toista monia kertoja; itse tein tätä noin 5 minuuttia.

Nostata taikina uudestaan kulhossa. Itse nostatin tällä kertaa noin 1 h 15 min.

Ota taikina kiposta jauhotetulle leivontapöydälle. Painele taikinasta ilmakuplat pois ja vaivaa kevyesti vähäsen. Tässä vaiheessa taikinan tulee olla löysää mutta hyvin käsittelyä kestävää eikä sen tulisi tarttua kovin paljoa. Asettele taikina voideltuun leipävuokaan (minulla 24 cm x 14 cm).

Nostata vuoassa kunnes kaksinkertaistunut (minulla kesti 1 h 25 min, tosin paistoin pullaa välissä ja taikina joutui vähän odottelemaan).

Paista 200 ? uunissa noin puoli tuntia.

Vuokaleipä

Categories
Uncategorized

Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen 1.1.2016 jälkeen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6

Tämä kirjoitussarja on julkaistu päivitettynä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanahon sivustolla.

[Luethan myös sarjan johdanto-osan.]

Yhdistyksen on laadittava tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tässä postauksessa käsitellään tilinpäätöksen laatimista 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain muutoksen mukaisesti. Tilikauden, joka on alkanut viimeistään 31.12.2015, tilinpäätöksen saa laatia vielä vanhan lain mukaan; siitä kirjoitin aiemmin postauksen.

Tilinpäätöstä laatiessa on syytä muistaa, että sen saattaa lukea yhdistyksen ulkopuolinenkin taho. Pienillä yhdistyksillä ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätöstään, mutta esimerkiksi rahoittajatahot saattavat haluta nähdä aiemmat tilinpäätökset. Tämä poikkeaa esimerkiksi kirjanpidosta ja tositeaineistosta, joita ei normaalioloissa tarvitse näyttää muille kun hallitukselle ja tilin- tai toiminnantarkastajille.

Tilinpäätöksessä noudatetaan olennaisuusperiaatetta. Sellaiset virheet ja puutteet tilinpäätöksessä, joiden ei voi kokonaisuutena arvioiden kohtuudella odottaa vaikuttavan tilinpäätöksen lukijan päätöksiin, voi jättää korjaamatta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tällaiset poikkeamat selostettava. Huomaa, että tapahtumia ei voi jättää merkitsemättä juoksevaan kirjanpitoon olennaisuusperiaatteeseen vedoten.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhdistyksen toiminnan taloudesta ja yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Tämän lisäksi kirjanpitolaki määrää joukon yleisiä tilinpäätösperiaatteita (3 luvun 3 §):

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa [––] sekä tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat:

 1. oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta;
 2. johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen;
 3. huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus);
 4. tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus;
 5. tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen;
 6. tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä (suoriteperuste);
 7. kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus; sekä
 8. taseessa vastaaviin ja vastattaviin kuuluvien erien ja tuloslaskelmassa tuottojen ja kulujen esittäminen täydestä määrästään niitä toisistaan vähentämättä, jollei yhdisteleminen ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (netottamiskielto).

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu varovaisuus edellyttää erityisesti, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa otetaan huomioon:

 1. ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot; sekä
 2. kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista sekä velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen

Mikäli juoksevassa kirjanpidossa on rikottu jotain näistä periaatteista (mikä on osin sallittua), on ennen tilinpäätöksen laatimista tilanne oikaistava siltä osin, kuin se on olennaista.

Tilinpäätöksen laatimisessa on useita vaiheita:

 1. Käydään juokseva kirjanpito läpi ja oikaistaan löytyneet virheet sekä poikkeamat yllä mainituista periaatteista.
 2. Aktivoidaan sellaiset kulut, jotka voidaan aktivoida.
 3. Tarkastetaan vastaavien kirjanpitoarvojen oikeellisuus.
 4. Tarvittaessa lasketaan ja kirjataan poistot.
 5. Laaditaan kirjanpidosta raakaversiot tuloslaskelmasta ja taseesta.
 6. Laaditaan tase-erittelyt.
 7. Laaditaan tilinpäätöksen liitetiedot.
 8. Kootaan varsinainen tilinpäätös.
 9. Päätösvaltainen hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Käydään kukin vaihe osaltaan läpi.

Poikkeamat periaatteista

Yleisin juoksevassa kirjanpidossa esiintyvä poikkeama tilinpäätösperiaatteista laskujen kirjaaminen sitä mukaan kuin ne maksetaan. Tämä on täysin sallittu menettely (tilikauden aikana); sitä kutsutaan maksuperusteiseksi kirjanpidoksi.

Mikroyrityksen kriteerit täyttävä yhdistys voi jättää tilinpäätöksensä maksuperusteiseksi, mutta tällöin laki vaatii runsaasti liitetietoja. Nähdäkseni liitetietojen laatiminen vaatii yhtä lailla vaivaa kuin kirjanpidon oikaiseminen, joten suosittelen oikaisemaan kirjanpidon suoriteperusteiseksi seuraavasti:

 • Tutki kaikki laskut (riippumatta siitä, onko kyse yhdistyksen kirjoittamasta vaiko yhdistyksen maksettavasta laskusta) ja kirjaa tilikaudelle ne, jotka sinne kuuluvat. Kriteeri on: jos laskun perusteena oleva tavaran luovutus tai palvelun suoritus tai muu vastaava reaalimaailman tapahtuma sattui tilikaudella, pitää lasku kirjata tilikauden kirjanpitoon riippumatta siitä, milloin se on maksettu. Normaalisti tällainen maksamaton lasku kirjataan joko myyntisaamisten tai ostovelkojen tilille.
 • Tutki myös tilikauden päättymisen jälkeen lähetetyt ja vastaanotetut laskut sekä ilman laskua maksetut (sekä tulevat että lähtevät) maksut aina tilinpäätöksen laatimiseen asti. Myös nämä tulee kirjata päättyneelle tilikaudelle (siirtovelaksi tai siirtosaamiseksi), jos maksun perusteena oleva tavaran luovutus tai palvelun suoritus tai muu sellainen sattui tilikaudella. Tositteeksi voidaan hyvin ottaa löydetty lasku tai maksutapahtuman tosite, kunhan siihen liittää riittävän selvityksen siitä, että kirjaus tosiaan kuuluu edelliselle tilikaudelle.

Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen voi tulla esille tuottoja tai kuluja, jotka kuuluisivat jo päätetylle tilikaudelle. Nämä kirjataan suoraan edellisten tilikausien ylijäämän (alijäämän) tilille, ei tulo- tai menotileille. Tällaiset tapahtumat tulee selostaa kirjausvuoden tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi tulee harkita, antaako laadittu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan kyseisen tilikauden tapahtumista havaittu virhe huomioon ottaen; jos ei, myös kyseinen tilinpäätös pitää korjata. Mahdollinen korjattu tilinpäätös pitää uudelleen tilin- tai toiminnantarkastaa ja antaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi).

Kirjanpitoarvojen tarkastaminen

Kirjoitan tästä aiheesta myöhemmin.

Kulujen aktivointi ja poistot

Kirjoitan näistä aiheista osassa 8.

Tuloslaskelman raakaversion laatiminen

Jos yhdistys käyttää aiemmin esittelemääni taulukkolaskentamenetelmää juoksevassa kirjanpidossa, voi raakaversiot tuottaa esimerkiksi edellisen kirjoituksen ohjeiden mukaan. Jos kirjanpito tehdään kirjanpito-ohjelmalla, saadaan sieltä yleensä raakaversiot valmiiina.

Tase-erittelyiden laatiminen

Tilinpäätöksen tueksi on laadittava erittelyt kaikista taseen eristä oman pääoman eriä lukuunottamatta. Kustakin erästä tulee esittää, mistä se koostuu; esimerkiksi ostovelkojen erittely tarkoittaa luetteloa tilinpäätöspäivänä maksamatta olleista ostoveloista. Pysyvien vastaavien, ja vain niiden, osalta saadaan esittää tilikauden aikana tapahtuneet muutokset.

Esimerkkiyhdistyksen tase-erittelyt ovat hyvin yksinkertaiset, koska tasekin on yksinkertainen:

Siirtosaamiset
Kiimingin osuuspankki: Pankkitilin korko vuodelta 2011 0,87 €
0,87 €
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkitili FI37 1590 3000 0007 76 107,50 €
107,50 €
Lyhytaikaiset ostovelat
Nettipulju Oy: Yhdistyksen nettisivujen vuosimaksu 20,00 €
20,00 €
Lyhytaikaiset siirtovelat
Kiimingin osuuspankki: joulukuun palvelumaksut 1,00 €
1,00 €

Tase-erittelyt on päivättävä ja laatijansa allekirjoitettava.

Tase-erittelyt eivät sisälly tilinpäätökseen mutta ne on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle ja säilytettävä asianmukaisesti. Niitä ei kuitenkaan normaalisti tarvitse antaa tilinpäätöksen mukana ulkopuolisten tarkasteltavaksi.

Liitetietojen laatiminen

[Tämä osa päivitetty 7.11.2016.]

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista määrää, mitä liitetietoja pienen yhdistyksen tilinpäätöksessä tulee mainita. Tavallisesti kyseeseen tulevat seuraavat:

 • “tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät” siltä osin kuin ne eivät seuraa suoraan laista tai asetuksista tietyin poikkeuksin
 • “tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jolleivät erät ole epäolennaisia.”
 • “tiedot tilikauden päättymiseen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä [sekä] arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.”
 • “henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana”

Lisäksi liitetiedoissa tulee esittää eräitä asetuksessa tarkemmin kuvattuja tietoja yhdistyksen lähipiirinsä (mm. hallituksen jäsenet) kanssa tekemistä taloudellisista toimista (mm. lainat) ja taseen ulkopuolisista merkittävistä taloudellisista vastuista.

Tilinpäätöksen kokoaminen

Pienen yhdistyksen tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Mikäli yhdistys on laatinut rahoituslaskelman tai kirjanpitolain tarkoittaman toimintakertomuksen, nekin tulee sisällyttää tilinpäätökseen. Huomaa, että useimpien yhdistysten sääntömääräinen toimintakertomus ei ole kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus eikä sitä siksi oteta tilinpäätöksen osaksi.

Tilinpäätös on syytä laatia tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmassa siistiksi, yhtenäiseksi esitykseksi. Sen loppuun laitetaan yleensä valmiiksi paikka yhdistyksen hallituksen allekirjoitukselle.

Jos yhdistyksellä on tilintarkastajat, on kohteliasta lisätä allekirjoitustilan alle valmiiksi tilintarkastuslain mukainen tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (esimerkiksi tällainen: “Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.” plus paikka päiväykselle ja allekirjoitukselle). Toiminnantarkastajalta ei vaadita tilinpäätösmerkintää eikä sellaista siksi pidä tilinpäätökseen valmiiksi kirjoittaa. Myöskään tilin- tai toiminnantarkastuskertomusta ei pidä laatia tarkastajan puolesta.

Aiemmin tilinpäätös tuli laatia sidotuksi tasekirjaksi. Tämä vaatimus ei koske tilinpäätöstä, joka on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaisesti.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Tilinpäätös on päivättävä ja yhdistyksen hallituksen allekirjoitettava. Käytännössä allekirjoitukset kirjoitetaan tilinpäätösasiakirjaan nille varatulle paikalle. Allekirjoituksen tekee päätösvaltainen hallitus, ja se on suositeltavaa tehdä kokouksessa pöytäkirjaan merkittävänä asiana.

Monissa yhdistyksissä hallitus vaihtuu samalla kun tilikausikin. Pitää huomata, että allekirjoittajan on oltava päätösvaltainen ja toimivaltainen allekirjoitushetkellä, joten tällaisessa yhdistyksessä sen tekee uusi, ei vanha hallitus!

Lopuksi

Seuraavassa osassa kirjoitan kirjanpitoaineiston säilytyksestä.

Categories
Uncategorized

15 vuotta sitten

Perjantai 6. maaliskuuta 1998 kello 13:49.

Olin silloin matematiikan fuksi Jyväskylän yliopistossa. Olin saanut postilta saapumisilmoituksen kirjapaketista, lähettäjänä oli varmaankin silloinen suomalainen verkkokirjakauppa Bokus. En muista, mikä kirja paketissa oli, mutta vaihtoehtoja ei ole kovin monta, olinhan köyhä opiskelija (todennäköisimmät vaihtoehdot lienevät The LaTeX Companion ja Postscript Language Reference). Kävelin varmaankin jonkin luennon jälkeen Mattilanniemestä pääpostille, johon siihen aikaan pakettini saapuivat. Kaikki oli silloin vielä hyvin. Postiasian hoidettuani lähdin kävelemään takaisin päin Vapaudenkatua pitkin.

Rautatien varrella oli omituista aktiviteettia, joten uteliaisuudesta kävelin Rantaväylän Vaasankadun-suuntaisliittymän jalkakäytävälle, jossa näin paljon ihmisiä. En enää muista, mistä minulle selvisi, että juna oli viereisen sillan alla suistunut raitelta mutta pian minäkin kävelin autotien yli kurkottamaan kaiteen yli ja katsomaan tilannetta. (Lisäys 6.3.2013 klo 11: Kirjoitin tuoreeltaan havaintoni nettikeskustelualueelle.) Ehkä on onnellista, että en enää muista, millainen se näky oli; onnettomuustutkintaraportin kuvaliite (PDF) on minullekin tarpeen. (Kuvassa 6 näkyy taaemman sillan reunalla seisovien ihmisten jalkoja; yksi niistä saattaa hyvin olla minun.)

Juttelin monien ihmisten kanssa siinä sillalla seisoessani. Yksi oli moottorikelkkailemassa ollut junankuljettaja, joka kertoi omia teorioitaan onnettomuuden syistä. Toinen kertoi nähneensä junan ajolangan heiluvan rajusti. Kolmas pyysi RinGo-puhelimeni lainaan soittaakseen, että on kunnossa. Taisin itsekin soittaa sekä isälle että äidille. Nähtyäni tarpeeksi lähdin kävelemään takaisin yliopistolle. Löysin sympaattisen korvan ja eräänlaisen sielunhoitajan eräästä matematiikan lehtorista, jonka olin tuntenut jo vuosia ennen yliopistolle tuloani.

Jos onnettomuus olisi tapahtunut jonakin sunnuntai-iltana, olisin hyvin saattanut olla itse kyydissä. Siihen aikaan paikkaliput eivät olleet pakollisia, ja istumapaikkoja ei useinkaan riittänyt kaikille. Itse matkustin usein vaunun eteisessä istuen ulko-oveen nojaten, enkä ollut suinkaan ainoa. Jos onnettomuus olisi sattunut seuraavana päivänä, kyydissä olisi voinut olla äitini, joka oli tulossa suunnitellulle viikonloppuvierailulle luokseni. Eräs opiskelukaverini kertoi myöhemmin odottaneensa kyseistä junaa Jyväskylän asemalla; hän oli yksi hätänumeroon soittaneista sivullisista.

Sinä viikonloppuna kävelin useamman kerran ratapihan ylittävän kävelyputken läpi ja katselin hävitystä. Pitkään itse tapahtuman jälkeen onnettomuuspaikan ohi käveleminen teki oloni oudoksi. Kuljin kyllä itse junalla tapahtuman jälkeenkin, mutta ostin aina jatkossa paikkalipun. Nykyisin se on toki jo pakollistakin; se lienee yksi niistä monista uudistuksista, jotka Jyväskylän junaturma käynnisti. Nykyisin tällainen onnettomuus ei liene mahdollinen.

Onnettomuudessa kuoli kymmenen henkilöä, mukaan lukien junan kuljettaja. Vakavasti loukkaantui kahdeksan ihmistä ja lievästi 86. Onnettomuuden välitön syy oli merkittävä ylinopeus tultaessa vaihteeseen. Ylinopeuden taustalla oli useita tekijöitä, mukaanlukien junan kuljettajan väsymys, tähystäjän huomion kiinnittyminen kahvin keittoon ja kuljettajan virheellinen käsitys junan saapumisraiteesta (jonka vuoksi hän kaiketi uskoi turvallisen maksiminopeuden olevan merkittävästi todellista isompi).

Milloinkohan tästä turmasta tehdään Seconds From Disaster -dokumentti?

Linkkejä:

Missä sinä olit, kun Jyväskylässä rysähti 15 vuotta sitten?

Categories
Finnish Uncategorized Yhdistyskirjanpito Yhdistystoiminta

Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6

[Luethan myös sarjan johdanto-osan]

Tämä postaus käsittelee tilinpäätöksen laatimista vanhan lain mukaisesti. Ohjeita saa noudattaa tilikausilla, jotka alkavat viimeistään 31.12.2015. Olen kirjoittanut 1.1.2016 voimaan tulleen lain mukaisesta tilinpäätöksen laatimisesta erikseen.

Yhdistyksen on laadittava tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä; useimmilla yhdistyksillä aikaraja tulee runsaan viikon päästä vastaan.

Tilinpäätöstä laatiessa on syytä muistaa, että sen saattaa lukea yhdistyksen ulkopuolinenkin taho. Pienillä yhdistyksillä ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätöstään, mutta esimerkiksi rahoittajatahot saattavat haluta nähdä aiemmat tilinpäätökset. Tämä poikkeaa esimerkiksi kirjanpidosta ja tositeaineistosta, joita ei normaalioloissa tarvitse näyttää muille kun hallitukselle ja tilin- tai toiminnantarkastajille.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan taloudesta ja yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Tämän lisäksi kirjanpitolaki määrää joukon yleisiä tilinpäätösperiaatteita:

 • oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
 • johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen
 • huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon
 • tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
 • tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
 • tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä
 • kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus

Mikäli juoksevassa kirjanpidossa on rikottu jotain näistä periaatteista (mikä on osin sallittua), on ennen tilinpäätöksen laatimista tilanne oikaistava.

Tilinpäätöksen laatimisessa on useita vaiheita:

 1. Käydään juokseva kirjanpito läpi ja oikaistaan löytyneet virheet sekä poikkeamat yllä mainituista periaatteista.
 2. Aktivoidaan sellaiset kulut, jotka voidaan aktivoida.
 3. Tarkastetaan vastaavien kirjanpitoarvojen oikeellisuus. (Lisätty 25.4.2012)
 4. Tarvittaessa lasketaan ja kirjataan poistot.
 5. Laaditaan kirjanpidosta raakaversiot tuloslaskelmasta ja taseesta.
 6. Laaditaan tase-erittelyt.
 7. Laaditaan tilinpäätöksen liitetiedot.
 8. Laaditaan ja sidotaan tasekirja.
 9. Päätösvaltainen hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Käydään kukin vaihe osaltaan läpi.

Poikkeamat periaatteista

Yleisin juoksevassa kirjanpidossa esiintyvä poikkeama tilinpäätösperiaatteista laskujen kirjaaminen sitä mukaan kuin ne maksetaan. Tämä on täysin sallittu menettely (tilikauden aikana); sitä kutsutaan maksuperusteiseksi kirjanpidoksi.

Tilinpäätöstä varten on kuitenkin tutkittava kaikki laskut (riippumatta siitä, onko kyse yhdistyksen kirjoittamasta vaiko yhdistyksen maksettavasta laskusta) ja kirjattava tilikaudelle ne, jotka sinne kuuluvat. Kriteeri on: jos laskun perusteena oleva tavaran luovutus tai palvelun suoritus tai muu vastaava reaalimaailman tapahtuma sattui tilikaudella, pitää lasku kirjata tilikauden kirjanpitoon riippumatta siitä, milloin se on maksettu. Normaalisti tällainen maksamaton lasku kirjataan joko myyntisaamisten tai ostovelkojen tilille. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi kirjanpidoksi.

Lisäksi on tutkittava myös tilikauden päättymisen jälkeen lähetetyt ja vastaanotetut laskut sekä ilman laskua maksetut (sekä tulevat että lähtevät) maksut aina tilinpäätöksen laatimiseen asti. Myös nämä tulee kirjata päättyneelle tilikaudelle (siirtovelaksi tai siirtosaamiseksi), jos maksun perusteena oleva tavaran luovutus tai palvelun suoritus tai muu sellainen sattui tilikaudella. Tositteeksi voidaan hyvin ottaa löydetty lasku tai maksutapahtuman tosite, kunhan siihen liittää riittävän selvityksen siitä, että kirjaus tosiaan kuuluu edelliselle tilikaudelle.

Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen voi tulla esille tuottoja tai kuluja, jotka kuuluisivat jo päätetylle tilikaudelle. Nämä kirjataan suoraan edellisten tilikausien ylijäämän (alijäämän) tilille, ei tulo- tai menotileille. Tällaiset tapahtumat tulee selostaa kirjausvuoden tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi tulee harkita, antaako laadittu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan kyseisen tilikauden tapahtumista havaittu virhe huomioon ottaen; jos ei, myös kyseinen tilinpäätös pitää korjata. Mahdollinen korjattu tilinpäätös pitää uudelleen tilin- tai toiminnantarkastaa ja antaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi).

Kirjanpitoarvojen tarkastaminen

Kirjoitan tästä aiheesta myöhemmin.

Kulujen aktivointi ja poistot

Kirjoitan näistä aiheista osassa 8.

Tuloslaskelman raakaversion laatiminen

Jos yhdistys käyttää aiemmin esittelemääni taulukkolaskentamenetelmää juoksevassa kirjanpidossa, voi raakaversiot tuottaa esimerkiksi edellisen kirjoituksen ohjeiden mukaan. Jos kirjanpito tehdään kirjanpito-ohjelmalla, saadaan sieltä yleensä raakaversiot valmiiina.

Tase-erittelyiden laatiminen

Tilinpäätöksen tueksi on laadittava erittelyt kaikista taseen eristä oman pääoman eriä lukuunottamatta. Kustakin erästä tulee esittää, mistä se koostuu; esimerkiksi ostovelkojen erittely tarkoittaa luetteloa tilinpäätöspäivänä maksamatta olleista ostoveloista. Pysyvien vastaavien, ja vain niiden, osalta saadaan esittää tilikauden aikana tapahtuneet muutokset.

Esimerkkiyhdistyksen tase-erittelyt ovat hyvin yksinkertaiset, koska tasekin on yksinkertainen:

Siirtosaamiset
Kiimingin osuuspankki: Pankkitilin korko vuodelta 2011 0,87 €
0,87 €
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkitili FI37 1590 3000 0007 76 107,50 €
107,50 €
Lyhytaikaiset ostovelat
Nettipulju Oy: Yhdistyksen nettisivujen vuosimaksu 20,00 €
20,00 €
Lyhytaikaiset siirtovelat
Kiimingin osuuspankki: joulukuun palvelumaksut 1,00 €
1,00 €

Tase-erittelyt on päivättävä ja laatijansa allekirjoitettava.

Lisäys 25.4.2012: Tase-erittelyt eivät sisälly tilinpäätökseen mutta ne on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle ja säilytettävä asianmukaisesti. Niitä ei kuitenkaan normaalisti tarvitse antaa tilinpäätöksen mukana ulkopuolisten tarkasteltavaksi.

Liitetietojen laatiminen

Tilinpäätöksen pakolliset liitetiedot ovat pienen yhdistyksen tapauksessa käytännössä olemattomat. Kirjanpitoasetuksen 2:11 § kertoo, että pienen yhdistyksen on liitetietoina on esitettävä

 • annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset
 • peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia

Kumpaakaan ei pienissä yhdistyksissä yleensä esiinny.

Lisäys 25.4.2012: Pakollisten liitetietojen lisäksi yhdistyksen tulee antaa liitetietona sellaiset tiedot, joita ilman tilinpäätös ei anna oikeita ja riittäviä tietoja yhdistyksen toiminnan taloudesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhdistys saa toki halutessaan laatia täysimittaiset liitetiedot (ks. kirjanpitoasetuksen 2 luku). Kirjoitan niistä ehkä myöhemmin.

Tasekirja

Yhdistyksen on laadittava tasekirja, joka sisältää seuraavat asiakirjat:

 • tase
 • tuloslaskelma
 • rahoituslaskelma (jos on)
 • liitetiedot (jos on)
 • toimintakertomus (jos on)
 • luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä niiden säilytystavat

Lisäksi tasekirjaan (yleensä sen loppuun) laaditaan tila hallituksen allekirjoitukselle.

Jos yhdistyksellä on tilintarkastajat, on kohteliasta lisätä allekirjoitustilan alle valmiiksi tilintarkastuslain mukainen tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (esimerkiksi tällainen: “Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.” plus paikka päiväykselle ja allekirjoitukselle). Toiminnantarkastaja ei tee tasekirjaan tilinpäätösmerkintää eikä sellaista siksi pidä tasekirjaan valmiiksi kirjoittaa. Myöskään tilin- tai toiminnantarkastuskertomusta ei pidä laatia tarkastajan puolesta. [Kappaletta täydennetty 27.4.2012]

Rahoituslaskelma ei ole pienelle yhdistykselle pakollinen.

Kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus ei ole pienelle yhdistykselle pakollinen. Jos yhdistys sen kuitenkin laatii, sen on täytettävä kirjanpitolain 3:1 §:n sille asettamat vaatimukset:

Toimintakertomuksessa on arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita kirjanpitovelvollisen […]toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja samoin kuin sen taloudellista asemaa ja tulosta. Arvion tulee sisältää keskeisimmät tunnusluvut kirjanpitovelvollisen […]toiminnan sekä taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi. Tässä tarkoituksessa on myös esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä sekä muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen […]toiminnassa merkityksellisistä seikoista. Tarvittaessa arviossa on esitettävä täydentävää tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä ilmoitetuista luvuista.

Sen lisäksi, mitä [edellä] säädetään, toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta. Kirjanpitovelvollinen, joka ei ole [kirjanpitolain] nojalla velvollinen liittämään toimintakertomusta tilinpäätökseensä, voi laatia toimintakertomuksensa siten, että se sisältää vain edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot.

Kirjanpitolautakunta toisaalta huomauttaa seuraavasti:

[A]atteellisten yhdistysten, kuten muunkin yhteisön tai säätiön säännöissä tai yhtiöjärjestyksissä saattaa olla ”toimintakertomukseksi” nimetystä asiakirjasta määräyksiä, jotka koskevat muita kuin luonteeltaan taloudellisia seikkoja. Kirjanpitolautakunta pitää selvyyden kannalta tärkeänä, että tämä asiakirja pidetään erillään kirjanpito-oikeudellisesta toimintakertomuksesta: tarkoituksenmukaista on, ettei sitä liitetä tilinpäätökseen KPL 3:1.4 §:n mukaisesti eikä siihen sisällytetä kirjanpitolaissa tai muualla laissa säädettyjä taloudellisia tietoja. Niin ikään tällaisissa yhteisöissä tulisi harkita sääntöjen tarkentamista siten, että säännöissä tämä asiakirja nimettäisiin esimerkiksi ”vuosikertomukseksi” toimintakertomuksen sijasta.

Tasekirja on syytä laatia tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmassa siistiksi, yhtenäiseksi esitykseksi. Sen sivut tai aukeamat on numeroitava ja se on sidottava viimeistään välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen (eli allekirjoituksen) jälkeen.

Tasekirjan sidontavaatimus tarkoittaa, että se ei saa olla irtolehdillä. Nidonta ei myöskään riitä. Se pitää sitoa jollakin sellaisella menetelmällä, että sivuja ei voi irroittaa eikä vaihtaa jättämättä siitä jälkeä.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Tilinpäätös ja mahdollinen kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus on päivättävä ja yhdistyksen hallituksen allekirjoitettava. Käytännössä allekirjoitukset kirjoitetaan tasekirjaan nille varatulle paikalle. Allekirjoituksen tekee päätösvaltainen hallitus, ja se on suositeltavaa tehdä kokouksessa pöytäkirjaan merkittävänä asiana.

Monissa yhdistyksissä hallitus vaihtuu samalla kun tilikausikin. Pitää huomata, että allekirjoittajan on oltava päätösvaltainen ja toimivaltainen allekirjoitushetkellä, joten tällaisessa yhdistyksessä sen tekee uusi, ei vanha hallitus!

Lopuksi

Seuraavassa osassa kirjoitan kirjanpitoaineiston säilytyksestä.

Categories
Finnish Photoblog Uncategorized

Agora

[kuva]

Categories
Uncategorized

New blog

This here is my new blog. It is under development for a while, but not for long. New posts will appear here. You can still read the old blog’s archives, if you want.