Categories
Blogistan English

The Generalist Programmer

I have started writing essays (kind of like blog posts) in my new website The Generalist Programmer. I will probably not be writing much here in my old blog, so go check it out, if programming is interesting to you!  There is an RSS feed and possibility to subscribe by email.

Categories
Blogistan English

Randomness, or not

Rules of the game:
Link to the person who tagged you.
Post the rules on your blog.
Write six random things about yourself.
Tag six people at the end of your post and link to them.
Let each person know they’ve been tagged and leave a comment on their blog.
Let the tagger know when your entry is up.

I have no idea how to select random things about myself, but I can select some non-randomly, by my own whim:

  1. I’m 31 years old and I’m only now in the process of getting my driving license (as my Finnish readers well know).
  2. I eat too much canned fish.
  3. I think I found perfection when I bought my current winter shoes – they have extra-friction soles and they have saved me from many falls due to bad walking weather.
  4. I tend to get bored when I don’t have way too much to do – and when I do, I tend to get stressed.
  5. I could do better in my apartment cleaning.
  6. I was a teenager when the Finnish banking system (almost) collapsed in the early 1990’s. The current difficulties seem a bit ho-hum after that.

Via Niobe. I don’t feel like tagging anybody just now – feel free to consider yourself tagged if you feel like it.

Categories
Blogistan Finnish

Palaan blogilistalle (oli: Poistuin blogilistalta)

Lisäys 13.5.2008 kello 21:30
Blogilistan sääntöjä on nyt muutettu niin, että pahin ongelmakohta on poistunut. Olen pyytänyt palauttamaan tämän ja muut omat blogini blogilistalle. Muiden blogeja, joita olen hallinnoinut, en palauta (kirjoittajat itse saavat huolehtia siitä, jos haluavat).

En edelleenkään käytä blogilistaa lukemiseen, mutta palaan näin listalle lukijoitani palvellakseni.

Alkuperäinen kirjoitus
Blogilistalla on näköjään uudet käyttösäännöt. Säännöissä on kohtia, joista en pidä, ja kun en itse enää blogilistaa käytä lukemiseen, en näe mitään syytä pysyä blogilistalla. Olen poistanut listalta kaikki siellä hallinnoimani blogit (mm. tämän) ja olen lähettänyt käskyn poistaa tunnukseni.

Lisäys 13.5. kello 11:30
Pyynnöstä selitän hieman tarkemmin. Blogilistan uusissa käyttösäännöissä lukee:

Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja julkaista uudelleen korvauksetta, muunneltuna tai alkuperäisessä muodossaan, Käyttäjän Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

(Lihavointi minun.) Tässä siis sanotaan päivänselvästi, että palveluntarjoaja saa käyttää materiaalia palvelun mainostamisessa ja muuallakin Sanoman liiketoiminnassa.
Ongelmallinen on myös seuraava kohta:

Mikäli aineiston saattaa Palveluun muu kuin kyseisen aineiston laatija tai omistaja (esim. henkilö ilmoittaa Palveluun toisen henkilön blogin), aineiston Palveluun saattanut henkilö on vastuussa aineiston sisällöstä näiden Käyttöehtojen mukaisesti, kunnes aineiston laatija tai omistaja on liittänyt aineiston Käyttäjätunnukseensa.

Vanhalla blogilistalla käytäntö oli, että julkisia blogeja voi ilmoittaa blogilistalle kuka tahansa. Tämä ei ollut mikään ongelma, sillä blogilista oli vain väline blogien päivittymisen seuraamiseen eikä se julkaissut blogin sisältöjä eteen päin. Olen vuosien varrella lisännyt listalle puolisen tusinaa muiden blogeja, mutta en voi näiden uusien sääntöjen (ja blogilistan uuden toimintatavan) vallitessa jatkaa tuota toimintaa, enkä myöskään voinut jättää aiemmin lisäämiäni muiden blogeja listalle.

Eiväthän nuo säännöt mitenkään epätavallisen julmia ole, ja olen vastaavanlaisia sääntöjä hyväksynyt muilta saitelta. Esimerkiksi Facebookin säännöt ovat huomattavasti tätä hurjempia. Olennainen ero on, että jos tällainen blogilista luotaisiin nyt tyhjästä, en olisi sinne liittynyt.

Vanhan blogilistan keskeisimmät edut aikoinaan olivat a) se, että sen avulla pystyi seuraamaan myös syötteettömien blogien päivittymistä ja b) top-lista. Kun blogipiirit olivat vuosia sitten pienet, kuka tahansa saattoi hyvällä blogilla nousta huipulle, ja siksi top-lista loi tervettä ja kehittävää kilpailua. Nykyisin syötteettömät blogit ovat harvassa, eikä top-listalla ole enää samanlaista merkitystä. Kun lisätään mukaan se huomio, ettei blogilistalla voi seurata ulkomaisia blogeja, jää se varsin hyödyttömäksi kaluksi nykymaailmassa. Olin listalla lähinnä muutosvastarinnan vuoksi.

Suosittelen kaikille blogien seuraamiseen Google Reader -palvelua. Olen ollut sen tyytyväinen käyttäjä jo vuoden.

En ollut sitoutunut näihin sääntöihin, mutta jos olisin jatkanut blogilistan käyttäjänä sen jälkeen, kun tulin säännöistä tietoiseksi, olisi se tulkittu hiljaiseksi suostumukseksi. Siksi minun piti poistua blogilistalta.

Categories
Blogistan English

Planet Debian RSS 2.0 feed is broken

Tollef Fog Heen asks:

Also, why does bloglines link to the completely wrong place on dburrow’s posts? It links to http://planet.debian.org/tag:blogger.com,1999:blog-$blah rather than the real URL.

I think I know why. I don’t know which Planet feed Tollef is reading, but a look at the Planet Debian RSS 2.0 feed is illuminating. Looking up Daniel’s entry, we can find the following sub-element:

<guid>tag:blogger.com,1999:blog-12729767.post-4989856010680867140</guid>

Looking at the RSS 2.0 specification, we can find the following note:

If the guid element has an attribute named “isPermaLink” with a value of true, the reader may assume that it is a permalink to the item, that is, a url that can be opened in a Web browser, that points to the full item described by the element. An example:

<guid isPermaLink=”true”>http://inessential.com/2002/09/01.php#a2</guid>

isPermaLink is optional, its default value is true. If its value is false, the guid may not be assumed to be a url, or a url to anything in particular.

Thus the Planet RSS 2.0 feed claims that tag:blogger.com,1999:blog-12729767.post-4989856010680867140 is a valid URL. There is no basis for this claim in Daniel’s Atom feed, as that string only occurs inside an id element, and RFC 4287 specifies that the string cannot be assumed to be dereferencable.

Categories
Blogistan English

You have a blog? Call the plumber!

David N. Welton writes about the word “blog”:

[…] to me it sounds more like something you have to call a plumber to deal with after having drained a couple of bottles of some caustic agent down the toilet, in an unsuccessful attempt to eliminate the “blog”

Categories
Blogistan English Programming

Serendipity breaks an important Internet standard – and is proud of it

Originally posted on 2006-04-16.

Clarification 2006-04-19: The misfeature discussed below applies to feeds only, as far as I know, not to regular HTML serving.

Update 2007-05-06: I have just learned that the option in question is Activate strict RFC2616 RSS-Feed compliance. I have no idea when it was added.

While investigating (wearing my hat as the Planet Haskell editor/technician) John Goerzen‘s Planet floods, I stumbled on a very strange misfeature in Serendipity. A HTTP/1.1 client can ask a server to send a file over only if the file has been modified since some date. What Serendipity does is send only those entries dated after the provided timestamp. Now, this might seem like a triviality, but it isn’t. The HTTP/1.1 feature is there to make proxy caching work. It is very important for caching that the file sent is the same, regardless whether the request is “since this timestamp”, or a regular request. Serendipity’s behaviour breaks this very important caching invariant!

What’s more is that Serendipity’s developers seem rather proud of this misfeature. While the feature this misuse of HTTP/1.1 is intended to create is certainly useful, it should be implemented as a separate mechanism, and not by misusing HTTP/1.1 caching! (A separate protocol is probably necessary, perhaps specifying a URI query syntax for this is enough; obviously, one needs to get the aggregators to support this.)

Serendipity will apparently have a configuration option to fix this, but it will be off by default. Serendipity users, upgrade (as soon as it is possible) and mark that option On, to remain compatible with the rest of the Internet.

Categories
Blogistan English

Upgrading WordPress the sane way

I finally got around to upgrading the bunch of WordPress blogs that I administer. I do not use the the Debian package, instead each blog is a separate copy, some with customizations. The official instructions make it a pain to upgrade customized WordPresses, so I have used another technique for a while now.

This technique assumes a Unix-style system with all the usual goodies installed and command-line access, as well as Unix competence of the person performing this operation. I leave it to others to write step-by-step instructions for people lacking such competence (feel free to leave a comment).

Step 0: Back up all your WordPress installations!

Step 1: Make sure that you have a copy of the vanilla WordPress directory (unpacked from the zip or tarball and not changed afterward) for the version that you are currently running. I have it (in this case version 2.0.4) as the directory wp-2.0.4.

Step 2: Download the new version, unpack it and rename the unpacked directory to include the version number (in this case, wp-2.0.5).

Step 3: Create a patch file for this upgrade by running diff -Naur wp-2.0.4 wp-2.0.5 > ~/wp-2.0.4-2.0.5.diff.

Step 4: Eyeball the patch to see if it looks sane. (I have on one occasion created a patch that deletes the whole WordPress installation. That is not fun. So check that the diff is sane!)

Step 5: Apply the patch to your WordPress installation by changing to the WordPress installation’s directory and running patch -p1 -i ~/wp-2.0.4-2.0.5.diff.

Step 6: If patch rejected some hunks, eyeball the .rej files to see if you need to manually merge the changes in. This should only happen if you have customized the installation.

Step 7: Run the database upgrade script by going to the admin page and following the instructions.

Step 8: Verify that it all works.

***

It is also possible to manage the installations in darcs or in other version control systems. I haven’t bothered with that yet.

Categories
Blogistan English Stuff

If I were American …

… which I certainly am not …

What American accent do you have?

Your Result: The Midland

“You have a Midland accent” is just another way of saying “you don’t have an accent.” You probably are from the Midland (Pennsylvania, southern Ohio, southern Indiana, southern Illinois, and Missouri) but then for all we know you could be from Florida or Charleston or one of those big southern cities like Atlanta or Dallas. You have a good voice for TV and radio.

The West
Boston
The South
Philadelphia
The Northeast
The Inland North
North Central
What American accent do you have?
Take More Quizzes
Categories
Blogistan Finnish Politics

Äitini on ehdolla eduskuntaan

Äitini Maija Maura M. Tuomaala on ehdolla kansanedustajaksi Pirkanmaan vaalipiiristä. Hänellä on nyt myös poliittinen blogi Kohtaamisia (blogilistalla).

Categories
Blogistan English

Wil Wheaton reviews TNG

Y’all remember Wil Wheaton? He was Gordie in Stand By Me, Wesley in The Next Generation, then disappeared, then started blogging, wrote some books, …

Now he’s reviewing Star Trek: The Next Generation episodes (contains spoilers). The first is now available.

Wil’s resentment of how the writers treated his character on TNG has been known for a long time. Perhaps the most entertaining aspect of the review is Wil discussing the lines he was given:

[….] I also got to say lines like, “So you mean I’m drunk? I feel strange, but also good!” In fact, John D.F. Black — who I didn’t realize at the time hated me — also wrote Justice, where he gave me the awesome line, “We’re from Starfleet! We don’t lie!” Thanks for that one, too, Mr. Black.

But the review is not just snarking agains former bosses, it is a real review. It contains a synopsis (spoilers, beware!), a personal behind-the-scenes memory, a (very!) memorable quote, and an interesting take on the “bottom line”.

I’ve always liked Wil’s writing. This one is not an exception.