Toiminnantarkastajan tehtävät yhdistyksessä

Kirjoitin aiemmin yhdistyksen maallikkotilintarkastuksen muuttumisesta 1.9.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla toiminnantarkastukseksi. Nyt halusin selvittää, mitä laki ja sen esityöt sanovat toiminnantarkastuksen sisällöstä. Joskus toiste kirjoittanen oman tulkintani; nyt kokosin tähän vain relevanteiksi näkemäni lainaukset oikeusohjeista. Lisäys 11.3.2012: Oma tulkintani löytyy myöhemmästä kirjoituksesta. Yhdistyksen toiminnantarkastuksen…

Hyvä laki

RIKOSLAKI 11 luku Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 9 a § Kidutus Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja, rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta, pelotellakseen tai pakottaakseen…

Rikos, raiskaus ja rangaistus

Nykyinen raiskauksen rangaistussäädöstö on epäonnistunut ja selvästi yleisen oikeustajun vastainen. Se tulee uudistaa. Nykytila Ilmeistä on, että lainsäätäjä katsoo raiskausta lähinnä pahoinpitelyn törkeänä muotona. Suomen rikoslaki määrittelee raiskauksen teoksi, jossa raiskaaja “pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa”. Rangaistusta koventaa…

Tehy-laki astuu voimaan lauantaina

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana. Laki on julkaistu Suomen säädöskokelmassa numerolla 1027/2007, ja se on voimassa 17.11.2007–31.3.2008. Lakia ei saa soveltaa lain taustalla olevan uhan lakattua. Lain perustelut on luettavissa seuraavista asiakirjoista: Hallituksen esitys HE 153/2007 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan…

Tehy-lain esitetty teksti

[Edit: Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, ja se tulee voimaan 17. marraskuuta 2007. Laki on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numerolla 1027/2007. Allaolevalla on enää vain historiallista merkitystä.]