Tehy-laki astuu voimaan lauantaina

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana. Laki on julkaistu Suomen säädöskokelmassa numerolla 1027/2007, ja se on voimassa 17.11.2007–31.3.2008. Lakia ei saa soveltaa lain taustalla olevan uhan lakattua.

Lain perustelut on luettavissa seuraavista asiakirjoista:

  1. Hallituksen esitys HE 153/2007 vp
  2. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2007 vp

Lain eduskuntakäsittelystä on edellä mainitun valiokuntamietinnön lisäksi syntynyt seuraavat asiakirjat:

  1. Lähetekeskustelun pöytäkirja PTK 76/2007 vp
  2. Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 15/2007 vp
  3. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 7/2007 vp
  4. Ensimmäisen käsittelyn pöytäkirja PTK 78/2007 vp
  5. Toisen käsittelyn pöytäkirja PTK 82/2007 vp
  6. Eduskunnan vastaus EV 80/2007 vp

Pöytäkirjat ovat keskustelupöytäkirjoja, joten täysistuntokäsittelyissä käytetyt puheenvuorot ovat niistä luettavissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.