Debian, eräs Linux-versio eli miksi Debian on cool

(Tämä on aiemmin tänään pitämäni luennon käsikirjoitus. Itse luennossa käytin käsikirjoitusta vain tukena, en lukenut sitä ääneen.)

Minä olen Antti-Juhani Kaijanaho ja olen Debian-kehittäjä. (Hei, Antti-Juhani!) Tarkoituksenani on kertoa teille hieman Debianista. En aio näyttää teille, kuinka sitä käytetään tai kuinka se asennetaan, sillä Linux kuin Linux ei juuri toisesta eroa käyttäjän näkökulmasta. Sen sijaan aion tuoda esille, mikä tekee Debianista poikkeuksellisen. Väitän, että Debian on cool, käyttää sitä eli ei.

* * *

Tarina alkaa yli kaksikymmentä vuotta sitten Amerikan Yhdysvalloissa, Massachusettsin teknillisen korkeakoulun eli MIT:n tekoälylaboratoriossa. Eräänä päivänä heiltä hajosi laboratorion tulostimen ohjausohjelma. Tekoälylaboratorion työntekijät olivat kokeneita ohjelmoijia. Taitoa siis kyllä olisi löytynyt vian korjaamiseen, mutta ohjelman valmistaja kielsi. Tiedättehän, ohjelmaan sai laillisesti koskea vain sen valmistaja. Tietääkseni valmistaja ei pyynnöistä huolimatta koskaan korjannut vikaa. Tekoälylaboratoriossa jouduttiin tyytymään rampaan tulostusjärjestelmään.

Stallman aloitti 1980-luvun puolivälissä projektin, jonka tarkoituksena oli luoda ohjelmia, joita nämä ongelmat eivät koske. Hänen tarkoituksenaan oli luoda kokonainen käyttöjärjestelmä ja siinä toimivat hyötyohjelmat, jotka olisivat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Hän antoi järjestelmälleen nimeksi GNU.

Vuonna 1991 GNU oli lähes valmis. Puuttui vain käyttöjärjestelmän ydin, se osa, jota pidettiin kaikkein haasteellisimpana. Samaan aikaan Helsingin yliopistossa alkoi leikkiä uudella PC:llään opiskelija nimeltään Linus Torvalds. Hän ei kuulunut GNU-projektiin, vaan hän alkoi rakentaa omaa käyttöjärjestelmän ydintään lähinnä kaiketi opiskelutarkoituksessa — niin, ja hauskanpitotarkoituksessa. Meillä nörteillä on omalaatuinen käsitys siitä, mikä on hauskaa.

Vallankumouksellista Linusin ytimessä, jota alettiin pian kutsua Linuxiksi, ei ole sen teknisiset ominaisuudet. Tuohon aikaan uskottiin, että laajat ja monimutkaiset tietokoneohjelmat on laadittava pienen porukan voimin; ajateltiin, että ohjelmistojen tekemisessä pätee vanha sananlasku kokkien määrästä ja keiton laadusta. Alan piireissä tätä sanotaan Brooksin laiksi[1]: “tekijöiden lisääminen myöhässä olevaan ohjelmistoprojektiin myöhästyttää sitä entisestään”, toisin sanoen ihmiset ja aika eivät ole tämän ajattelun mukaan vaihdettavissa toisikseen. Käyttöjärjestelmän ydin on mitä suurimmassa määrin monimutkainen ohjelma.

[1] Ks. Frederick P. Brooks: The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley, 1975. (20th anniversary edition: Addison-Wesley, 1995.)

Linuxissa hämmästyttävää on ollut se, että sen laatu ja kehityksen nopeus on parantunut sitä mukaa kun sitä kehittämään on tullut lisää ihmisiä. Kun Linus antoi sen ensimmäistä kertaa julkiseen jakeluun vuonna 1991, ei sillä tehnyt juuri mitään. Kolme vuotta myöhemmin se oli saavuttanut 1.0-version, joka oli jo aika käyttökelpoinen. Tässä vaiheessa Linuxia oli ollut kehittämässä 80 ihmistä. Tällä hetkellä uusin versio on 2.6.21, johon mennessä kehittäjiä on ollut yhteensä 482. Silti sen laatu on parantunut eikä sen kehitys ole lamaantunut!

Selitys tälle ihmeelle löytyy siitä, että Linuxissa on paljon erilaisia osa-alueita, joita voidaan kehittää toisistaan erillään ilman, että ne kovin pahasti haittaavat toisiaan, kun järjestelmällä on arkkitehtuuri, joka määrittelee näiden osa-alueiden väliset rajat selkeästi. Linuxin arkkitehti on Linus Torvalds, joka määrää, missä on kaapin paikka.

Internetillä oli myös asiassa merkittävä rooli, sillä sen ansiosta ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa oli mahdollista siirtää dataa suhteellisen halvalla maailman toiselle puolelle ja käydä keskusteluja ympäri maailmaa asuvien ihmisten kesken. Linuxa ei olisi voinut olla ilman Internetiä.

Linuxin ympärille oli suhteellisen helppo koota muilta osin täysin valmis GNU. Tämä helppous on toki aika suhteellista, sillä erillisistä paloista piti kaikesta huolimatta koota kokonaisuus, mikä ei ole aivan helppoa, kun otetaan huomioon, että palat on laadittu toisistaan melko riippumatta ja ilman keskitettyä koordinaatiota.

Linuxin ja GNU:n yhdistäminen toimivaksi järjestelmäksi oli itse asiassa aika vaivalloista, ja vain omistautuneimmat harrastajat sen jaksoivat tehdä. Se piti vieläpä tehdä joka koneella erikseen. Aika pian ymmärrettiin, että järjestelmän kokoaminen tapahtuu oikeastaan aika lailla samalla tavalla eri koneilla. Luonnollinen seuraus tästä ajatuksesta on, että jotkut ihmiset alkoivat laatia asennuspaketteja eli jakeluita, joissa tuo järjestelmän kokoaminen on tehty valmiiksi.

Varhaisissa asennuspaketeissa osat oli ikään kuin sulautettu yhteen niin, että niitä ei ollut enää kovin helppo erottaa toisistaan tai huoltaa erikseen. Lisäksi ne olivat usein yhden ihmisen showeja ja yleensä kaupallisia yrityksiä.

Ian Murdock perusti vuonna 1993 uuden asennuspakettiprojektin, joka oli kahdella tavalla vallankumouksellinen[2]:

[2] Ian Murdock: The Debian Manifesto, päivitetty 6. tammikuuta 1994.

Sen kehitystyö olisi avointa ja yhteisöllistä, kuten Linuxin ja GNU:n. Debianilla tulisi olemaan runsaasti yhteistyössä toimivia kehittäjiä.

Sen kehitystyö tapahtuisi voittoa tavoittelemattomana vapaaehtoistyönä kuten Linuxin ja GNU:n, mutta se silti olisi tarpeeksi laadukas kilpaillakseen kaupallisten yritysten kanssa.

Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Murdock nimesi projektin yhdistämällä oman etunimensä tyttöystävänsä (nykyisen vaimonsa) etunimen kanssa: Deb ja Ian — Debian. Virallisesti projektin tuote on alkuajoista asti tunnettu nimellä Debian GNU/Linux, minkä tarkoituksena on korostaa sitä, että kyseessä on GNU:n ja Linuxin yhteenliitos.

Debianin ensimmäinen virallinen julkaisu oli versio 1.1, koodinimeltään Buzz, joka julkaistiin kesäkuussa 1995. Versiota 1.0 ei koskaan julkaistu harmillisen sekaannuksen johdosta: eräs CD-ROM-myyjä valmisti ja myi erehdyksessä keskeneräistä versiota väittäen sitä 1.0:ksi. Tämän sattumuksen takia jokainen Debianin versio tunnetaan ensisijaisesti Toy Story -elokuvasta otetuilla koodinimillä, ja versionumero julkaisulle annetaan vasta viime hetkillä.

Tällä hetkellä Debianiin kuuluu toista tuhatta äänivaltaista kehittäjää sekä runsaslukuinen joukko äänivallattomia kehittäjiä. Viimeisin virallinen julkaisu on versio 4.0 koodinimeltään Etch, julkaistu huhtikuussa 2007.


[Debianin julkaisujen ajankohdat kuvana]

Alkuperäinen kuva: Martin F. Krafft; muokatun kuvan lähdetiedosto timeline.fig.

* * *

Debian kutsuu itseään “universaaliksi käyttöjärjestelmäksi”. Tälle nimelle on kolme keskeistä perustetta:

Debian toimii hyvin monessa erilaisessa tietokoneessa PC:istä eräisiin kämmentietokoneisiin sekä eräisiin supertietokoneisiin. Se lienee Linux-jakeluista laaja-alaisin tällä kriteerillä arvioituna.

Debianissa on (lähes) kaikki vapaat ohjelmistot: useimmilla käyttäjillä ei ole mitään tarvetta hakea ohjelmia muualta, sillä kaikki tarvittava tulee Debianin mukana.

Debian toimii myös varsin monen muun Linux-jakelun “emona”: nämä muut jakelut ottavat Debianin pohjakseen ja muokkaavat sitä eri tavoin omien tavoitteittensa mukaiseksi. Tunnetuin Debianin lapsijakelu on Ubuntu.

Debianin kehitystyö keskitttyy niin sanottujen pakettien ympärille. Paketti on Debianin kehitystyön yksikkö, yksi paketti sisältää tyypillisesti yhden sovellusohjelman tai yhden ohjelmakirjaston, ja jokaisella paketilla on yksi tai useampi vastuuhenkilö, jotka yhdessä päättävät, mitä paketille tapahtuu. Monet paketit ovat täysin riippumattomia toisistaan, joten niitä voidaan kehittää täysin toisistaan erillään. Tämän takia Debian on onnistuneesti kasvanut varsin suureksi.

On hyvin tyypillistä, että Debian ei ota jotain uutta toimintoa käyttöön, ennen kuin sille on löytynyt laadukas toteutustapa. Tämän ansiosta Debianilla on maine erittäin luotettavana käyttöjärjestelmän koostajana:

Look, this is Debian. They don’t release things until you have to fire rockets at the thing to stop it working 😉
nimimerkki MrNemesis 14.7.2004

Mainio esimerkki tästä on Debianin pakettienhallintajärjestelmä. Debian oli mahdollisesti ensimmäinen Linux-jakelu, jossa oli ohjelmistotuki pakettien asentamiselle, päivittämiselle ja poistamiselle toisistaan riippumatta. Debian oli kiistatta ensimmäinen Linux-jakelu, jolla oli puoliautomaattinen, älykäs pakettienhallinta (“apt”), joka osaa hakea asennuksen ja päivityksen aikana tarvittavat apupaketit käyttäjän puolesta ja joka osaa päivittää järjestelmän uuteen versioon lennossa, usein jopa ilman tarvetta käynnistää järjestelmä uudelleen. Sittemmin Debianin kehittämä Apt-järjestelmä on otettu käyttöön joko sellaisenaan, pienin muutoksin tai kloonattuna lähes kaikissa muissakin Linux-jakeluissa.

Debianin laatu perustuu myös paljolti siihen, että käytännössä kaikki Debianiin asennettavissa olevat ohjelmat löytyvät Debianista itsestään. Tällöin nimittäin ne kaikki noudattavat yhteistä linjaa (“Debian Policy”), joka Debianin tapauksessa on erikseen dokumentoitu (ja josta joskus käydään varsin kiivaitakin keskusteluja).

Debian oli ensimmäinen Linux-jakelua laativa organisaatio, joka antoi yksipuolisen lupauksen vapaan ohjelmiston ideologian kunnioittamisesta. Tämä Debianin yhteiskuntasopimuksena (“Social Contract”) tunnettu lupaus sisältää muiden muassa lupauksen sisällyttää jakeluun pelkästään vapaita ohjelmistoja sekä lupauksen pitää kaikki ongelmat julkisina. Harva Linux-jakelu on tässä seurannut Debianin jalanjälkiä.

Debianin yhteiskuntasopimus sisältää liitteen nimeltä “Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeisto” (“Debian Free Software Guidelines”), joka esittelee erään määritelmän sille, mitä vapaalta ohjelmistolta vaaditaan. Tästä dokumentista on pienellä muokkauksella synnytetty avoimen lähdekoodin määritelmä (“Open Source Definition”), ja se on edelleen yksi merkittävimmistä vapaiden ohjelmistojen määritelmistä.

Debianin kehitystyö on puhdasta kolmannen sektorin toimintaa. Debian itse ei maksa palkkaa kenellekään, ja valtaosa Debianin kehittäjistä tekevät sitä harrastuksenaan. Osa kehittäjistä toimii Debianissa ulkopuolisten tahojen palkkaamana.

* * *

Debianilla on maine hitaasta toiminnasta. Maine on pitkälti ansaittu: koska asioita ei yleensä tehdä hutiloiden, voi niiden aikaansaamisessa kestää vuosia. Viimeistä edellinen virallinen julkaisu, esimerkiksi, oli työn alla kolmisen vuotta, kun tavoite on tämän puolikas.

Pitkälti edelliseen liittyen Debianilla on myös maine vanhentuneiden ohjelmistojen julkaisemisesta. On totta, että usein Debianin julkaisuhetkellä ohjelmista on jo tehty uudempia versioita, mutta toisaalta näiden uusien versioiden toimivuus ei ole lainkaan taattua. Sen sijaan Debianin virallinen julkaisu yleensä toimii mainiosti, ja tämä saadaan aikaiseksi testaamalla julkaistavaa versiota kuukausikaupalla.

Debiania on myös haukuttu hankalasti asennettavaksi. Tämä piti paikkaansa vielä puolisen vuosikymmentä sitten, mutta Debianin nykyinen virallinen julkaisu on varsin helppo asentaa.

* * *

En väitä, että Debian olisi aina se ainoa oikea valinta. Useimpien käyttäjien näkökulmasta Linux-jakelut eivät juuri eroa toisistaan, ja valitsee sitten Debianin tai jonkin muun valtavirtajakelun, ei tällä ole suurta merkitystä. Sen sijaan ohjelmistokehittäjien ja asianharrastajien kannalta Debianilla on runsaasti etuja, joita olen edellä pyrkinyt käsittelemään.

Väitän kuitenkin, että Debian on cool.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Finland License.

One thought on “Debian, eräs Linux-versio eli miksi Debian on cool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.