Kirjallisuusviitteet

Aalto, Eero & Mustonen, Lassi: Fysiikka. 10. p. Helsinki: Otava, 1985.

Asimov, Isaac: Toinen säätiö. 2. p. Juva: WSOY, 1989.

Bernal, J. D.: Science in History. Volume 1: The Emergence of Science. M. I. T. Press Paperback Ed., 4th printing. Cambridge, MA: M. I. T. Press, 1979.

Ekland, Ivar: Ennakoimattoman matematiikka. Helsinki: Art House, 1990.

Fermilab Media Advisory: CDF Results Raise Questions on Quark Structure. Lehdistötiedote 7.2.1996. http://fnnews.fnal.gov/whats_new/media_advisory.html, haettu 9.4.1996. (Fermilab 1996)

Gettys, W. Edward & Keller Frederick J. & Skove, Malcolm J.: Physics: Classical and Modern. International Ed. New York: McGraw-Hill, cop. 1989.

Goethes färglära med introduktion, kommentar och efterskrift av Pehr Sällström. Stockholm: Kosmos förlag, 1976. (Goethe 1976)

Harva, Urpo: Suuria ajattelijoita. Suppea filosofian historia. 8. muuttam. p. Helsinki: Otava 1970.

Hawking, Stephen W.: Ajan lyhyt historia: alkuräjähdyksestä mustiin aukkoihin. 7. p. Porvoo: WSOY, 1994.

Heinricius, F. A.: Fysiikka. Helsinki: Kansanvalistusseura, 1912. Kansanvalistusseuran luonnontieteellinen kirjasto 7.

Hilster, David de: Beyond Einstein. The Autodynamics Theory. http://www.areacom.it/html/ita/arte_cultura/loris/theories.html, haettu 9.4.1996. (de Hilster 1996.)

Isaksson, Eva: Albert Einsteinin elämänvaiheet. Teoksessa Oja ja Vilhu 1979 sivuilla 9 - 28.

Kahanpää, Lauri & Högmander, Harri & Hannukainen, Matti: Johdatus matematiikkaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1993. Jyväskylän yliopisto, Matematiikan laitos, Luentomoniste 23.

Kaijanaho, Antti-Juhani: Planeettoja aurinkokunnan ulkopuolella. S. C. - Science & Culture, 1992, vsk 1, no 1, s 6.

Kaijanaho, Antti-Juhani: Geometriat: kehitys ja periaatteet. Julkaisematon Tampereen Rudolf Steiner -koulun 10. luokan kevätlukukaudella tehty tutkielma, cop. 1994. Teos on kirjoittajan hallussa

Kaijanaho, Antti-Juhani: Suppean suhteellisuusteorian geometrian eräästä ominaisuudesta. Julkaisematon, 1996. Teos on kirjoittajan hallussa.

Kaijanaho, Maija: Maailmankuva ajattelevan ja kirjoittavan nuorison todellisuussuhteessa. Keskeiset käsitteet olennaisissa yhteyksissään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1988. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 18.

Kupiainen, Marjo: Vähän väreistä Goethen väriopin mukaan. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto, 1978.

Laurikainen, K. V.: Yhden miehen vallankumous. Suhteellisuusteorian synty ja merkitys. Teoksessa Oja ja Vilhu 1979 sivuilla 32 - 54.

Laurikainen, K. V.: Atomien tuolla puolen. Wolfgang Paulin ajatuksia hengestä ja aineesta, todellisuuden luonteesta ja pahan asemasta maailmassa. Mänttä, Kirjapaja, 1985.

Newton, Isaac: Philosophiae naturalis principia mathematica. Repr. of 3. ed., with variant readings. Cambridge, MA: S. n., 1972.

Oja, Heikki & Vilhu, Osmi (toim.): Albert Einstein - tutkija ja ihminen. Helsinki: Ursa, 1979. Ursan julkaisuja 11.

Rindler, Wolfgang: Essential Relativity: Special, General and Cosmological. 2nd Ed. New York: Springer-Verlang, cop. 1977.

Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyhetkeen asti. 1. osa: Vanhan ajan filosofia. Katolinen filosofia. 4. p. Juva: WSOY, 1994.

Teerikorpi, Pekka & Valtonen, Mauri: Kosmos. Maailmamme muuttuva kuva. 2. p. Helsinki: Ursa, 1990. Ursan julkaisuja 35.

Tuomaala, Maija: Tieteellinen ymmärtäminen. Filosofian lisensiaatti/väitöskirjatutkielman hahmottelua. Julkaisematon, huhtikuu 1996. Kirjoitus on sen kirjoittajan hallussa.

Kirjeet

Haye, Lucy, PhD. Sähköpostikirje kirjoittajalle 29.3.1996 otsikolla "Answer". Kopio kirjeestä kirjoittajan hallussa. (Haye, kirje 29.3.1996.)

Kahanpää, Lauri, FT, assistentti, Jyväskylän yliopiston matematiikan laitos. Sähköpostikirje kirjoittajalle 25.3.1996 otsikolla "Re: Uusi teoria, joka korvaa SR:n (???)". Kopio kirjeestä kirjoittajan hallussa. (Kahanpää, kirje 25.3.1996.)

Nordlund, Kai Henrik, FT. Helsingin yliopiston fysiikan laitos, kiihdytinlaboratorio. Sähköpostikirje kirjoittajalle 14.3.1996 otsikolla "Re: Fyysikon työ". Kopio kirjeestä kirjoittajan hallussa. (Nordlund, kirje 14.3.1996.)

Nordlund, Kai Henrik, FT. Helsingin yliopiston fysiikan laitos, kiihdytinlaboratorio. Sähköpostikirje kirjoittajalle 25.3.1996 otsikolla "Re: Fyysikon työ". Kopio kirjeestä kirjoittajan hallussa. (Nordlund, kirje 25.3.1996.)

<< Modernin fysiikan aikakausi

Copyright © 1996 Antti-Juhani Kaijanaho. All rights reserved.

Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin kirjallisten töiden luetteloon
Takaisin kansisivulle

Antti-Juhani Kaijanaho <gaia@iki.fi>