<<< /fi/politiikka

Antti-Juhani Kaijanaho: Ympäristöveroista

Keskustelin Loken kanssa hänen bloginsa kommenttiosastolla yhteiskuntajärjestelmistä. Puheeksi tuli myös se radikaalimpi vihreä verouudistus ja ympäristöverot. Loke kysyi: Minulle jäi vain hieman avoimeksi se, että mitä saastuttamisen verottaminen käytännössä merkitsee. Tarkoitetaanko tällä sitä, että teollisuuslaitoksille asetettaisiin päästökiintiöt, joiden ylittäminen aiheuttaisi raskaamman verokuorman? Toisaalta yksityishenkilöiden kannaltahan tämä voisi tarkoittaa myös sitä, että uudempia autoja pitäisi verottaa kevyemmin kuin vanhempia, koska uudemmat autot ovat kautta linjan ympäristöystävällisempiä kuin vanhat ruoskat. Vai onko tällä sittenkin tarkoitettu lisätä ns. julkisten liikennevälineiden käyttöä?

Ymmärtääkseni ympäristöverotuksen idea perustuu havaintoon, että yrityksen ympäristövaikutukset eivät näy sen tuloslaskelmassa kuluina tai tuloina ja että tämän seurauksena yrittäjät ja teollisuuspäättäjät jättävät ympäristönäkökulman helposti huomiotta, sillä kun ei ole vaikutusta yrityksen tulokseen (the bottom line is all that matters). Ympäristöveroilla on tarkoitus asettaa rahamääräinen hinta ympäristövaikutuksille niin, että ympäristöystävälliset valinnat vaikuttavat positiivisesti yrityksen tulokseen. Varsinaisesti siis kyse ei ole saastutussakosta, vaikka niinkin asiaa voi ajatella.

Ympäristöverotuksen ohjausvaikutus näkyy tietenkin myös muualla kuin suoraan niiden teollisuuslaitosten laskelmissa, jotka ympäristövahinkoja suoraan aiheuttavat. Markkinatalouden kiva piirre on, että verotuksella luotu saastutuksen ja muun ympäristötuhon hinta siirtyy melko suoraan tuotteiden hintaan ja siten se vaikuttaa epäsuorasti teollisuuslaitosten asiakkaiden kuluihin ja lopulta koko talouselämän valintoihin.

Kuten eräs matematiikan lehtori kerran luennolla sanoi, raha tekee kaikesta yhteismitallista. Tämä periaate on tähän asti toiminut niin hyvin, että "markkinavoimien" on annettu ohjata maailman menoa varsin paljon. Ongelmana on, kuten sanottu, se, että ympäristötuhoilla ei ole välitöntä hintaa ja siten taloudellisen toiminnan ympäristövaikutukset jäävät globaalin markkinatalouden säätömekanismeilta huomiotta. Ympäristöverot korjaavat tämän ongelman.

Ympäristöverotus on siis luonnollinen ja välttämätön osa kestävää markkinataloutta.

2004-06-17T02:28+0300 - /fi/politiikka


Trackback url: http://antti-juhani.kaijanaho.info/blog/fi/politiikka/ymparistoverot.trackback (trackback on rikki / trackback is broken)

Your Comment