<<< /fi/politiikka

Antti-Juhani Kaijanaho: Suurvoimalan kynnyksenä uusiutuvat energianlähteet

Jyväskylän Vihreät vuosikokouksessaan 18.11.2005:

Kaukolämmön tuotanto Jyväskylässä nojaa nykyisellään vahvasti uusiutumattomiin energialähteisiin, öljyyn ja turpeeseen. Näiden korvaaminen on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta välttämätön toimenpide. Jyväskylän Vihreiden näkemys energiapolitiikasta lähtee ensisijaisesti energiankulutuksen vähentämisestä tai vähintään sen kasvun hillitsemisestä. Heti toisella sijalla tulee energiantuotannon eri muotojen ympäristöystävällisyys. Vaikka uuden voimalaitoksen rakentaminen ei ympäristönäkökulmasta heti tuntuisikaan parhaalta ratkaisulta, juuri turpeen ja öljyn käytön korkean osuuden vuoksi Jyväskylässä tarvitaan uutta, nimenomaan uusiutuvilla energialähteillä toimivaa energiantuotantokapasiteettia, vaikka kulutuksen kasvu pysähtyisi tänä päivänä.

Toinen tärkeä perustelu voimalaitokselle on Jyväskylän sähköntuotannon omavaraisuuden parantaminen. Nykyisellään Jyväskylän Energia ostaa myymästään sähköstä noin puolet pohjoismaisesta sähköpörssistä. Omavaraisempi tuotanto antaa mahdollisuuden sekä hintariskin tasaamiseen että sähköntuotannon ympäristöystävällisyyden parempaan kontrollointiin. Omissa käsissä olevaa tuotantoa voidaan valvoa ja sen suuntaan vaikuttaa. Vähemmistöosakkaalla kuten nykytilanteessa Jyväskylän Energialla tämä mahdollisuus on huomattavasti pienempi.

Jostain syystä julkisuudessa asia on esitetty ikään kuin Rauhalahdessa energiaa tuotettaisiin automaattisesti enemmän uusiutuvien energianlähteiden varassa ja vastaavasti Keljonlahden tekniikka olisi naulittu turpeen käyttöön. Näin ei ole missään sanottu. Edessämme on sama ongelma riippumatta voimalaitoksen sijoituspaikasta: nykyinen lämmöntuotanto uusiutumattomilla energialähteillä on korvattava pikaisesti, oli ratkaisu mikä hyvänsä. Jos tähän on paremmat mahdollisuudet Rauhalahdessa ja samalla voidaan turvata kestävä ja taloudellinen energiantuotanto, Vihreät ovat valmiita myös tähän vaihtoehtoon.

Kynnyskysymys on kuitenkin uusiutuvat energianlähteet, ei sijoituspaikka. Jyväskylän Vihreät näkevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi välttämättömänä investoida uusiutuvien energialähteiden käyttöön niin Jyväskylässä kuin koko Suomessakin. Nykyisessä tilanteessa tähän aukeaa nähdäksemme paremmat mahdollisuudet, jos Jyväskylän kaukolämpö ja sähkö tuotetaan jatkossa Keljonlahdella laitoksessa, jonka toiminnassa on määräysvalta kaupungilla ja jonka toiminnan edellytyksistä pystymme itse päättämään.

Uudessa yksikössä on valittava teknologia, joka mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden osuuden erittäin merkittävän kasvun nykyisestä. Muussa tapauksessa niin ympäristölliset kuin päästökaupan aiheuttamat taloudelliset riskit ovat niin korkeat, että emme voi olla uuden voimalan rakentamista tukemassa.

Lisätietoja:

Jyväksylän Vihreiden puheenjohtaja
Tuija Elina Lindström
tuija.lindstrom@viproductions.net

Jyväskylän vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaija-Leena Kaijaluoto
kaija-leena.kaijaluoto@kanetti.fi

2005-11-23T10:58+0200 - /fi/politiikka


Trackback url: http://antti-juhani.kaijanaho.info/blog/fi/politiikka/jyvi-s2005-kann.trackback (trackback on rikki / trackback is broken)

Your Comment