Olen Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja 66 %:sella työajalla ja tohtorikoulutettava 34 %:sella työajalla.

Olen Jyväskylän Vihreät ry:n taloudenhoitaja ja hallituksen jäsen. Olen Keski-Suomen Vihreät ry:n hallituksen jäsen.

Olen Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamies, Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsen sekä Keski-Suomen vaalipiirilautakunnan varajäsen.

Minulla ei ole luottamus- tai hallintotehtäviä yrityksissä tai muissa liiketaloudellisissa yhteisöissä taikka etujärjestöissä. Olen Keski-Suomen Osuuspankin ja Keskimaa Osk:n omistajajäsen sekä Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry:n (Akava) ja Tietojenkäsittelytieteen seura ry:n (Tietotekniikan liitto) jäsen.

Minulla ei ole merkittäviä omistuksia eikä liike- ja sijoitustoimintaa varten otettuja velkoja tai takauksia.