Keljonlahden voimalaitos

Minulta on kysytty, mitä mieltä olen Keljonlahden voimalaitoksesta. Lyhyt vastaukseni on, että olisin äänestänyt sen puolesta, jos olisin päässyt kyseiseen valtuuston kokoukseen. Perusteluina esitän seuraavaa:

Asiassa on kaksi keskeistä puolta: A) pitääkö Jyväskylään rakentaa uusi suuri voimalaitos, ja B) jos voimalaitos pitää rakentaa, minne se pitää rakentaa. Asiaan liittyy läheisesti myös voimalan polttoainevalinta ja Keljonlahden luonto- ja virkistysarvot.


Rauhalahden voimalaitos on Jyväskylän nykyinen pääasiallinen kaukolämmön tuotantolaitos.

Kysymykseen A: Kaukolämpö on nykyisin tehokkain lämmitystapa, mutta se vaatii, että lämpövoimala on suhteellisen lähellä. Lisäksi se on tehokkainta tuottaa suuressa sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksikössä. Toisaalta Rauhalahden voimalaitoksen kapasiteetti on nyt jo varsin täydessä käytössä, ja Jyväskylän laajeneva kaukolämpöverkko ei pian enää pärjää pelkällä Rauhalahden voimalalla. Itse asiassa jo nyt Jyväskylässä pienet öljyllä toimivat varavoimalat ovat usein käytössä. Rauhalahden toimintahäiriön sattuessa kovilla pakkasilla Jyväskylän kaukolämpöverkko olisi lähellä kriisitilannetta. Siksi Jyväskylään tarvitaan uusi voimalaitos.


Keljonlahden rannalla oli vielä viime vuonna satama.

Kysymykseen B: Uuden laitoksen rakentaminen Rauhalahteen olisi ollut hyvä vaihtoehto. Ongelmana oli se, että kaupunki halusi määräysvallan uuteen voimalaitokseen, ja Fortum, joka on Jyväskylän kumppani Rauhalahdessa, ei siihen suostunut. Kun Keljonlahden rakennustyöt olivat jo alkaneet, Fortum taipui – liian myöhään. Toisaalta kaupungin koko energiantuotannon keskittäminen on kuin panisi munat samaan koriin: jos voimalalla tapahtuu iso onnettomuus, koko kaupunki kylmenee.

Rauhalahden jälkeen seuraavana listalla on Keljonlahden vanha satama, eikä muita sopivia paikkoja oikein enää ollut: sen pitäisi olla lähellä kaupunkia ja veden rannassa. Missä sellaisia paikkoja on, parempia kuin Keljonlahti, vielä niin että niihin voi rakentaa ison voimalan?


Keljonlahden rannalle entisen sataman paikalle rakennetaan uutta voimalaitosta. Pahoittelen kuvan huonoa laatua.

Keljonlahti ei ole mitään neitseellistä rantaa, vaan siellä on sijainnut satama, johon tulee pistoraide Tampereen rautatieltä, sekä huoltovarmuusviraston käytöstä poistettu öljyvarasto. Näistä syistä paikka on logistisesti mainio: sinne voidaan tulla niin vesitse, rautateitse kuin maanteitse. Polttoaineen vesikuljetus olisi täysin mahdollinen idea.

Voimalaitosalue on kyllä lähellä liito-orava-aluetta, mutta luotan ympäristöviranomaisiin siltä osin, että rakennus- ym. luvissa on tämä asianmukaisesti huomioitu. Lupien vastainen toiminta johtaa (ja on jo johtanut) rikostutkintaan.

Jotkut ovat esittäneet, että Keljonlahden voimalaitos on turvevoimala ja siksi sitä ei pidä hyväksyä. Tämä on kestämätöntä ajattelua. Jos hyväksytään se oletus, että Jyväskylän kaukolämpöverkko tulee kasvamaan tulevaisuudessa, jokin voimala on rakennettava. Jyväskylän vihreän valtuustoryhmä teki kaikkensa sen hyväksi, että voimalaitos käyttäisi pääosin uusiutuvia polttoaineita (tähän valitut keinot jakoivat ryhmän 5–2, mutta tavoitteesta kaikki olivat käsittääkseni samaa mieltä). Vihreiden ansiosta pöytäkirjaan merkitty kaupunginvaltuuston tahto on juuri tämä: uusiutuvia polttoaineita on käytettävä niin paljon kuin mahdollista.

Voitaisiinko sitten ajatella, että kaukolämpöverkon ei pidä laajentua? Ei oikeastaan. Jyväskylässä on jo tällä hetkellä paljon sähkölämmitteisiä ja öljylämmitteisiä taloja. Ne pitää saada liitettyä kaukolämpöön. Lisäksi kaupunki kasvaa jatkuvasti, ja uudisrakentamisessakin kaukolämmön on oltava ykkösvaihtoehto. Jos näin ei toimita, Jyväskylä lämpenee tulevaisuudessa yhä enemmän sähköllä (eli hiili- ja ydinvoimalla) sekä öljyllä.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto 10.12.2007

Sain taas eilen pikakomennuksen valtuustoon päätöksentekijäksi.

Kokouksen aluksi valtuuston puheenjohtaja piti seremonian kunnallisneuvoksen arvonimen luovuttamiseksi valtuutettu Jukka Juuselalle.

Kokouksessa oli listalla rutiiniasioiden lisäksi useita hankalia asioita.

Ensiksi esille tuli Valtiontalon ja sen tontin myymisen esisopimus. SRV on valmis ostamaan vaativaa korjausta vaativan rakennuksen, kunhan se saa rakentaa tontille toisenkin talon ja kunhan kaupunki kaavoittaa Kirkkopuiston paraatiaukion ja Vapaudenkadun alle parkkiluolan (ns. P-Paraati). Muuten tämä olisi käynyt minulle, mutta en halunnut koplata P-Paraatia tähän myyntiin. Äänestin ensin uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen puolesta ja sitten esityksen hylkäämisen puolesta. Ensimmäisessä äänestyksesä palautusesitys hävisi äänin 46–12 (tyhjiä 1); palauttamisen kannalla olivat muistiinpanojeni mukaan (vara)valtuutetut Ammondt, Glad, Kaijaluoto, Kaijanaho, Kontio, Lajunen, Lankinen, Rönnberg, Saraste-Kautto, Toikkanen, Tuupainen ja Vielma, tyhjää äänesti valtuutettu Pulli. Hylkäyksestä äänestettiin seisaalleen nousten, joten nimiä ei ole siltä osin listassa. Esisopimus hyväksyttiin äänin 46–7 (tyhjiä 6)

Myöhemmin käsittelyssä oli Keljonlahden voimalaitoksen lainan takaaminen. Kun periaatepäätös on tehty, periaatepäätös on tehty. En nähnyt mitään syytä puuttua tällaiseen tavanomaiseen toimenpiteeseen, kaupunki takaa omien tytäryhtiöittensä lainoja jatkuvasti, jo ihan senkin vuoksi että näin saadaan korkosäästöjä. Jotkut muut pitivät asianmukaisena vastustaa tätäkin, ja niinpä äänestettiin nimenhuudolla. Lainan takaus hyväksyttiin äänin 47–11 (1 tyhjä). Vastaan äänestivät muistiinpanojeni mukaan (vara)valtuutetut Ammondt, Glad, Hjelt, Kontio, Lajunen, Lankinen, Matilainen, Närhi, Suomi, Vauhkonen ja Vielma, tyhjää äänesti valtuutettu Saraste-Kautto.

Viimeisenä asiana käsiteltiin Jyväskylän jäähallin yhtiöittämistä. Olin pitkään asian suhteen kahden vaiheilla, mutta lopulta päädyin vastustamaan hanketta, sillä projektin taustalla ei ole mitään liikunnallisia tavoitteita, vain liiketoiminnallisia. Argumentit maakunnallisesta näkyvyydestä JYP:n liigajoukkueen merkityksestä kaupungin imagolle ovat samat, mitä on esitetty Neste-rallin puolesta, eikä keinojäätä voi sitäkään erityisen vihreänä pitää. Toki minusta on kivaa, kun JYP voittaa, mutta niillä samoilla kaupungin rahoilla voitaisiin pistää muiden, huonommassa asemassa olevien urheilulajien asioita paremmalle tolalle. Yhtiöitys hyväksyttiin äänin 47–8 (1 tyhjä, 3 poissa). Vastaan äänestivät muistiinpanojeni mukaan (vara)valtuutetut Glad, Haapasalo, Kaijaluoto, Kaijanaho, Lajunen, Lankinen, Toikkanen ja Yksjärvi, tyhjää äänesti valtuutettu Vielma.