Puhe vihreiden puoluekokouksessa 17.5.2008

(Tämä puheen käsikirjoitus ei vastaa aivan sanatarkasti ääneen puhuttua puhetta.)

Arvoisat puheenjohtajat, puoluetoverit, hyvä yleisö!

Viime syksynä saimme seurata jännitysnäytelmää, kun työehtosopimusneuvottelut huipentuivat dramaattiseen ja ennennäkemättömään työtaisteluun.

Kun yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä hoitava ammattikunta arvioi lakkoaseen riittämättömäksi ja irtisanoutui siihen liittyvistä velvoitteista, valtiojohto vihreää eduskuntaryhmää myöten katsoi tarpeelliseksi puuttua tähän erillislailla.

Kirjoitin tuolloin blogissani, että olin lain kannalla. Mielipiteeni ei ole muuttunut.

Tuo tapahtuma osoitti kuitenkin, että Suomen valtion kriisivalmiudessa on vakava puute. Erillislaki oli huono ratkaisu, vaikka se olikin ainoa mahdollinen ratkaisu.

Lain eduskuntakäsittelyä jouduttiin kiirehtimään, valtiosäännön asiantuntijat joutuivat kommentoimaan lonkalta. Niin oli pakko tehdä. Niin ei saisi käydä uudestaan.

Tuollaisten tilanteiden varalle on nyt laadittava etukäteen suunnitelma.

Mikäli vastaava laki katsotaan tarpeelliseksi, se pitää säätää kaikessa rauhassa, vakaasti harkiten, ja panna kassakaappiin kuten muutkin kriisilait.

Lain tulee olla yleinen ja yhtäläinen. Erillislait ovat perseestä.

Työrauha!

Tehy ja kuntatyönantajat ovat sopineet riitansa. Tehyläiset saavat reilut palkankorotukset pitkän, nelivuotisen sopimuksen aikana.

Näinhän sen pitikin mennä, ja tämänsuuntaista tulosta olen odottanut jo useamman viikon. Selvää nyt pitäisi olla kaikille, ettei Tehy-laki ainakaan estänyt sovintoa eikä se myöskään vienyt Tehyn vaatimuksilta hampaita.

Nyt on aika ottaa opiksi ja säätää kaikessa rauhassa ja tarkasti harkiten yleinen laki, joka asettaa suojelutyöpelisäännöt myös joukkoirtisanomisina toteutettaville työtaistelutoimenpiteille. Erillislain tarpeeseen ei enää koskaan pidä tällaisessa tilanteessa joutua.