Ai että eduskuntako kumileimasin?

Eduskunnan sivustouudistus on ollut positiivinen kokemus. Olen oikein paljon pitänyt uudesta palvelusta: voin pyytää eduskuntaa lähettämään minulle tiedon aina, kun minua kiinnostavien valiokuntien lausuntoja tai mietintöjä valmistuu.

Paljon on puhuttu siitä, että eduskunta olisi vain hallituksen kumileimasin. Tämän kumoaa kyllä äsken lukemani lakivaliokunnan mietintö LaVM 20/2006 vp:

[…]
Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hylätään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *