Lukijalle

Tämä tutkielma kannattaa lukea alusta loppuun, vaikka sen jaksot toiminevatkin itsenäisinä kokonaisuuksina. Erityisen suhteellisuusteorian osuus on erittäin matemaattispainotteinen, mutta sen ymmärtää kyllä Steiner-koulun antamilla matematiikan tiedoilla.

Haluaisin tässä kiittää päätöstyönohjaajiani Lauri Kahanpäätä ja Esko Tallgrenia kaikesta vaivasta, jota he ovat minun vuokseni nähneet, siitäkin huolimatta, että olen työskennellyt hyvin itsenäisesti. Tekstin kirjoitusvaiheessa ja muutenkin maailmankuvatutkijana minua on myös auttanut äitini Maija Tuomaala oikolukien ja kommentoiden. Kiitos siitä! Lienee sanomattakin selvää, että kaikki tutkielmaan mahdollisesti eksyneet virheet ovat yksinomaan minun vastuullani. Kiitos vielä Kai Nordlundille keskustelusta.

Tampereella tiistaina 9. huhtikuuta 1996 ja tiistaina 16. huhtikuuta 1996

Antti-Juhani Kaijanaho

Huomautus seittilaitokseen

Olen kirjoittanut tutkielman osittain uudestaan koneelle, joten tekstistä voi löytyä virheitä, joita paperiversioissa ei ole. Olen kuitenkin pyrkinyt poistamaan virheet, jotka niistä on löytynyt.

Tampereella lauantaina 6. helmikuuta 1997

Antti-Juhani Kaijanaho

<< Tiivistelmä
>> Johdatus tieteeseen ja sen maailmankuvaan
Copyright © 1996 Antti-Juhani Kaijanaho. All rights reserved.

Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin kirjallisten töiden luetteloon
Takaisin kansisivulle

Antti-Juhani Kaijanaho <gaia@iki.fi>